Våra tjänster

Vi är en begravningsbyrå med ett komplett tjänsteutbud och kan hjälpa dig med allt som rör begravningen, såsom:

 • Rådgivning och utformning, inklusive prisinformation
 • Kontakter med kyrkogårdsförvaltningar, pastorsexpedition, sjukhus och skatteförvaltning
 • Arrangerande av minnesstund
 • Framställande av trycksaker
 • Bokning av lokaler, officiant, organist, solist m.m.
 • Samordning av transporter och bärare
 • Hjälp med försäkringsfrågor

Begravningstjänster

 • Direktkremation
 • Begravning med ceremoni
 • Begravning med ceremoni och bouppteckning

Andra produkter och tjänster

 • Dödsannons & inbjudan
 • Juridik
 • Tackkort, minnesbok
 • Urnor
 • Catering
 • Personligt avsked
 • Officiant
 • Representant

Dödsannons

Alla berörda måste få reda på vad som hänt och här fyller dödsannonsen en viktig funktion. När du själv är mitt i ett sorgearbete känns det ofta betungande att prata om dödsfallet med andra än de mest närstående.

Vi hjälper till med utformningen av dödsannonsen och ser till att den publiceras i de tidningar som önskas. Till stöd har vi ett brett urval av dikter, verser och symboler att välja mellan. Om ni föredrar att begravningen äger rum inom familjen är det bra att offentliggöra detta i dödsannonsen. Ett annat alternativ är att annonsera efter att begravningen ägt rum.

Annonsen kommer som regel att publiceras tidigast 2-3 dagar efter att den fått ditt/ert godkännande.

Kistor och urnor

Det finns både kistor och urnor i ett stort antal utföranden och prisklasser. Kistorna är alltid tillverkade i trä och finns i alla tänkbara modeller, från det enkla till det mest eleganta. En svepningsdräkt medföljer kistans utrustning. Självklart kan vi även tillhandahålla blommor, kransar och kistdekorationer.

Urnor kan vara utformade på många sätt och vara tillverkade av en mängd olika material, som järn, koppar, glas, trä, bark eller lergods. Det finns också särskilda urnor för sjösättning av aska som är tillverkade av förgänglig cellulosa. 

Gravvård

Gravvården eller gravstenen är en permanent symbol som bevarar minnet av den avlidne för kommande generationer. Här samarbetar vi med partners som vi anser tillhöra de skickligaste på marknaden.

Eftersom gravvården är beständig är det viktigt att välja rätt – fråga gärna om råd innan du bestämmer dig slutgiltigt. Vi kan erbjuda gravvårdar i såväl sten som andra material och hjälpa dig att sätta en personlig prägel på minnesmärket.

Juridiska tjänster

I samband med ett dödsfall uppkommer många frågor kring det juridiska. Arvsrätten är en krånglig del av svensk lagstiftning och det är viktigt att få hjälp från professionellt håll. Vi kan erbjuda den hjälp du behöver kring boutredningen.

Följande juridiska tjänster kan vi hjälpa till med:

Bouppteckning

När man gör en bouppteckning så fastställer man vilka som är arvtagare och hur egendomsförhållandena ser ut. Bouppteckningen ligger sedan till grund för bodelning och arvskifte.

Dödsboförvaltning

Dödsboförvaltningen innefattar sådant som betalning av räkningar, eftersändning av post, uppsägning av hyreskontrakt med mera.

Arvskifte

Är det fler än en delägare i dödsboet upprättas alltid ett arvskifte, enligt svensk lag. Skiftet reglerar avvecklingen och fördelningen av tillgångarna i dödsboet.

Vi kan även hjälpa dig med följande juridiska frågor:

 • Upprättande av testamente
 • Upprättande av gåvohandling
 • Deklaration
 • Att lösa generationsväxlingsfrågor
 • Att lösa beskattningsfrågor
 • Äktenskapsförord
 • Samäganderättsavtal

begravningsbyrå Södermalm naturbild

Vi hjälper dig med det praktiska.