Begravningstraditioner, lagar och regler

Kyrklig begravning 

Kyrklig begravning med en präst från Svenska kyrkan är fortfarande vanligast i Sverige och kallas då formellt för en begravningsgudstjänst. Dess givna tema är minnet av den som gått bort samt omsorg, tröst och medkänsla med den avlidnes anhöriga och vänner. 

Borgerlig begravning 

Väljer man en borgerlig begravning har man större frihet att själv utforma ceremonin, med eller utan religiösa inslag. Det finns inga strikta regler utöver den grundläggande respekten för den avlidne och allvaret i situationen. Musik och diktläsning är vanliga inslag. Begravningsförrättaren kallas i det här fallet för en officiant, och vi kan hjälpa dig med förslag på lämpliga personer.

Andra ceremonier 

Olika kulturer, religioner och trossamfund kan ha helt andra traditioner kring begravningsceremonier, som kan äga rum i respektive trossamfunds lokaler eller i ett allmänt begravningskapell. 

Självklart har vi som auktoriserad begravningsbyrå både stor respekt och erfarenhet för de olikheter som förekommer och hjälper dig helt oavsett religion och kultur.

Lagar och regler 

Av förklarliga skäl omgärdas ett dödsfall av vissa lagar och regler. Ett exempel är den så kallade begravningsavgiften som finansieras via skattsedeln. Den är tänkt att täcka de mest grundläggande kostnaderna i samband med begravningen, inklusive gravplats, gravsättning/kremering, transport av kistan från bisättningslokal till ceremoni samt lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.

Bland de kostnader som dödsboet får betala ingår kista, dekorationer, blommor, annonsering, transport av kistan till bisättningslokal, kistbärare, begravningsceremoni, minnesstund, gravsten och skötsel av graven.

Enligt lagen måste även en bouppteckning genomföras inom tre månader efter dödsfallet. Det är i korthet en förteckning över dödsboets tillgångar, skulder och delägare. Handlingen lämnas in till och registreras av Skatteverket. Även detta är något som vi kan hjälpa till med.

Vi hjälper dig med det praktiska.