En erfaren begravningsbyrå
Vi stöttar dig under en av livets mest omvälvande händelser

En erfaren begravningsbyrå
Vi stöttar dig under en av livets mest omvälvande händelser

Erfaren begravningsbyrå på Södermalm

Det är alltid en svår tid när man just förlorat en anhörig eller nära vän. Som om inte sorgen vore nog finns det många praktiska detaljer att ta hänsyn till – inte bara att planera för begravningen. Det är helt naturligt att situationen känns övermäktig, men ett gott råd är att försöka ta det så lugnt.

I en så omvälvande situation är det viktigt att ha rätt stöd med alla praktiska och juridiska frågor som utan undantag uppstår efter ett dödsfall. Du är varmt välkommen att vända dig till oss på  Södermalm. Vi kan garantera att vi har all kunskap och erfarenhet för att ge dig den hjälp du behöver med att ge den bortgångne ett värdigt farväl. Dessutom kan vi hjälpa dig att ta stegen i rätt ordning. 

Att vi är en auktoriserad begravningsbyrå innebär en extra trygghet för dig som kund. Våra medarbetare har genomgått en gedigen utbildning och iakttar alltid god yrkesetik och begravningssed, med största respekt för anhöriga och den framlidna.

Trygghet under en svår tid

När du är mitt i sorgen behöver du inte känna stress över begravningsförberedelserna. En begravning äger vanligen rum inom 2-3 veckor efter dödsfallet, men lagen tillåter gravsättning eller kremation inom en månad från dödsdagen.

Som din begravningsbyrå kan vi avlasta dig med mycket och hjälpa dig att ta ett steg i taget, men det är heller inte fel att ta hjälp från andra – vänner och andra anhöriga, alternativt kurator eller präst för att bearbeta känslorna. 

Först när den mest akuta sorgen och de viktigaste bestyren är bakom dig kan det vara dags att börja planera för detaljerna kring begravningen.  

Vi är en begravningsbyrå på Södermalm med lång tradition.